image image image image image image

kursushold

Et kursushold er en spilleflade på 3 timer, hvor deltagerne modtager indledende tavleundervisning og derefter spiller lagte kort i emnet med en afsluttende gennemgang af kursuslederen.

​ Deltagerne på et kursushold er forrige sæsons begynderne samt alle, der trænger til en repetition af det grundlæggende stof.

​ Der er ikke afbudspligt til et kursushold.

Eftermiddagshold 2023 – 2024

Tirsdag – 13.00 – 16.00 – Kursusleder er Henrik Lahrmann

Kursusstart Tirsdag d. 6. september 2023 kl. 13.00

Aftenhold 2023 – 2024

Onsdag – 19.00 – 22.00 Kursusleder er Henrik Lahrmann

Kursusstart Tirsdag d. 7. september 2023 kl. 19.00