image image image image image image

Kontingent​

Et medlem af Københavns Bridge Klub skal betale kontingent til klubben.

Kontingentet dækker alle de aktiviteter klubben udbyder i løbet af sæsonen.

I 2023 er efterårskontingentet på 1.400kr, hvilket dækker aktiviteter fra september til og med december.

I 2024 er forårskontingentet på 1.400kr, hvilket dækker aktiviteter fra januar til og med april.

Forårskontingentet er på 1.400kr ved indmeldelse i 2023.

Kontingentet indbetales senest d. 15ende i første måned i sæsonen på klubbens konto.

Indbetalt kontingent refunderes ikke.